UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

home Beranda > Perguruan Tinggi

DAFTAR MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Mata Kuliah SKS Semester Program Studi Jadwal Pengajuan/Kuota File